Challenge Août / Augustus

Boston, Diack et Tao vous proposent le challenge du mois d’août !

De challenge van augustus voorgesteld door Boston, Diack en Tao!

Et comme toujours, il est intéressant de faire le parcours dans la direction opposée aussi (en plaçant les obstacles en miroir par rapport à la première version) :

En zoals altijd is het interessant om het parcours ook in de tegengestelde richting te doen (door de hindernissen te zetten als een spiegelversie van de oorspronkelijke versie):

Bon amusement ! Veel plezier!

 

 

 

La distance latérale / Zijdelingse afstand

(FR en dessous)

Vele honden hebben het moeilijk als hun eigenaar aan de zijkant staat, terwijl zij vooruit moeten lopen. Het is een deel van de sport dat een beetje praktijk vergt, maar dat zooooooooooooveeeeeeeeeel voldoening geeft eens het goed lukt 🙂 Veel plezier!!

Beaucoup de chiens rencontrent des difficultés lorsque le propriétaire se trouve sur le côté, alors qu’ils doivent courir vers l’avant. C’est un aspect du sport qui demande un peu de pratique, mais qui donne tellement de satisfaction lorsqu’il est acquis 🙂 Bon amusement!